< powrót
ZEBRZYDOWICE
 


Widok zespołu szpitala od ogrodu (pd.)
 

Widok od pn. - widoczne dwie wieże kasztelu
 

Fragment zaułka wejściowego z renesansowym detalem architektonicznym
 

Strzelnice kluczowe w ścianach kasztelu

 

HISTORIA...
        Dwór powstał w połowie XVI wieku. Stanowił siedzibę rodu Zebrzydowskich herbu Radwan, późniejszych starostów lanckorońskich i fundatorów Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1611 przekazali oni budynek bonifratrom, przeznaczając go na szpital. Wtedy to znacznie go rozbudowano, dodając od strony południowej długi, jednotraktowy budynek. Funkcję szpitala dwór pełni zresztą do dzisiaj - mieści się w nim oddział Szpitala Psychiatrycznego z Kobierzyna.

OPIS...
        Dwór ma kształt litery T. Jest on budynkiem piętrowym. Od strony północnej dostawione są dwie prostokątne wieże, nieco wyższe od głównej bryły. Od południa do budynku przylega trzecia wieża z dużym, barokowym hełmem. Wieża ta (a także przyległa do niej część budynku, stanowiąca "daszek" litery T) to fragment dobudowany w 1611 roku. Dwór przykryty jest dwuspadowym dachem, pokrytym blachą.
        Zachowało się wiele renesansowych obramień okien i portale wejściowe, zwłaszcza od strony południowej i wschodniej. Okna są wyraźnie mniejsze w bryle pierwotnego dworu. W dolnej kondygnacji jest także kilka strzelnic kluczowych - to reminescencje obronnego charakteru budowli.

OTOCZENIE...
        Z dworem sąsiaduje duży, prostokątny budynek dawnego klasztoru bonifratrów z XVII wieku. Całość otacza solidne ogrodzenie - wszak to szpital psychiatryczny.